Bơm ly tâm hút hai phía

Bơm ly tâm hút hai phía
Cấp nước ở các nhà máy nước, nhiệt điện.
Cấp thoát nước trong sản xuất công nghiệp, khai thác mỏ…

.
.
.
.