Bơm ly tâm một cấp trục ngang cột áp lớn

Bơm ly tâm một cấp trục ngang cột áp lớn
Bơm được sử dụng cho khu dân cư trong nông – lân – công nghiệp, giao thông, xây dựng và các mục đích cấp thoát nước khác…
Khi bơm sử dụng trong các dung dịch, môi trường khác nhau thì có thể thay thế các vật liệu khác nhau.
Bơm nước nóng đến 120°C

Thiết kế website tại Vĩnh PhúcDịch vụ chạy quảng cáo Facebook tại Vĩnh Phúc
.
.
.
.