Bơm ly tâm vỏ tách dọc trục trục ngang

Bơm ly tâm vỏ tách dọc trục trục ngang
Dùng trong nông – lân – công nghiệp, giao thông, xây dựng, dây chuyền công nghệ công nghiệp…
Bơm nước nóng đến 120°C

.
.
.
.