Bơm tuốc bin

Bơm tuốc bin
Dùng nguồn động lực từ tuốc pin nước. Bơm tưới và cấp nước cho miền núi

Thiết kế website tại Vĩnh PhúcDịch vụ chạy quảng cáo Facebook tại Vĩnh Phúc
.
.
.
.